Skeie teknologi er en ledende investor innenfor industriell teknologi og digitalisering.  Vi er engasjert i å bidra til det grønne og digitale skiftet og investerer direkte i selskaper som har fokus på disse områdene.

SKEIE TEKNOLOGI skaper verdier gjennom aktiv og strategisk porteføljeforvaltning samt veloverveide investeringsbeslutninger. Vi investerer utelukkende i selskaper hvor vår kompetanse, nettverk og ressursbase gir et betydelig verdibidrag og fokuserer på virksomheter som er drevet av utvikling innenfor industriell teknologi, digitalisering og det grønne skiftet. Suksess for oss oppnås når vi har bidratt til å skape en sunn og sterk virksomhet som er på god vei til å kunne nå sitt fulle potensial. Med dette som bakteppe er vi kontinuerlig ute etter å utvide vår portefølje av vekstselskaper.

Vi har en sterk forpliktelse til å bygge ansvarlige selskaper som løser morgendagens problemer. Vår dedikasjon til dette gjennomsyrer både våre investeringsprosesser og arbeidet med å utvikle våre porteføljeselskaper. Vi er overbevist om at dette vil skape god finansiell avkastning samtidig som det bidrar til å sikre gode levevilkår for kommende generasjoner.

Skeie teknologi bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til våre virksomheter. Vi tar en meget aktiv rolle som aksjonær. Fokuset vårt er primært på selskaper som er i en vekstfase og vi investerer derfor gjerne sammen med andre kapitalmiljøer.

Portefølje

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Aqua Robotics har utviklet HALO, en automatisert robot som rengjør merdnett i fiskeoppdrett. Dette forbedrer fiskevelferd og redusere miljøpåvirkning. HALO roboten forebygger biofouling ved å kontinuerlig og skånsomt børste nettene, noe som minimerer behovet for kraftvask og kjemikalier. Roboten er fjernstyrt og kan overvåkes kontinuerlig.

Aqua Robotics har utviklet HALO, en automatisert robot som rengjør merdnett i fiskeoppdrett. Dette forbedrer fiskevelferd og redusere miljøpåvirkning. HALO roboten forebygger biofouling ved å kontinuerlig og skånsomt børste nettene, noe som minimerer behovet for kraftvask og kjemikalier. Roboten er fjernstyrt og kan overvåkes kontinuerlig.

Seagems Group spesialiserer seg på bærekraftig produksjon av sjømat ingredienser, som pulver, væske, olje og paste, for bruk i et bredt spekter av matprodukter. Seagems er kjent for sin høye kvalitetsstandard, inkludert MSC-sertifisering for sporbarhet og bærekraft.

Seagems Group spesialiserer seg på bærekraftig produksjon av sjømat ingredienser, som pulver, væske, olje og paste, for bruk i et bredt spekter av matprodukter. Seagems er kjent for sin høye kvalitetsstandard, inkludert MSC-sertifisering for sporbarhet og bærekraft.

Turnstone Private Equity er en nyetablert private equity forvalter med fokus på modne virksomheter med underliggende vekstpotensial. Fondet har et fleksibelt mandat og kan investere direkte i selskaper så vel som i andre fondsstrukturer hvor man kan oppnå attraktive innganger. Turnstone er etablert av noen av bransjes mest erfarne og suksessfulle forvaltere og har fokus på investeringer i Nord-Europa Turnstone har ett fond under forvaltning, med en kapitalbase på ca NOK 1,5 mrd

Turnstone Private Equity er en nyetablert private equity forvalter med fokus på modne virksomheter med underliggende vekstpotensial. Fondet har et fleksibelt mandat og kan investere direkte i selskaper så vel som i andre fondsstrukturer hvor man kan oppnå attraktive innganger. Turnstone er etablert av noen av bransjes mest erfarne og suksessfulle forvaltere og har fokus på investeringer i Nord-Europa Turnstone har ett fond under forvaltning, med en kapitalbase på ca NOK 1,5 mrd

Metizoft er en verdensledende leverandør av ESG programvareløsninger rettet mot maritim sektor. Selskapets hovedprodukt er en løsning for IHM (inventory of hazardous materials) som følger fartøyet fra «vugge til grav» og som sikrer en god oversikt over hvilke farlige materialer som finnes i skipet når det skal hugges og resirkuleres. Selskapet har også utviklet ESG programvareløsninger relatert til rapportering av ESG dokumentasjon scope 1-3 i henhold til nye reguleringer som vil implementeres i årene som kommer. Skeie teknologi er investor i Metizoft gjennom vår deltakelse i investeringsselskapet Dovetail 3 AS.

Metizoft er en verdensledende leverandør av ESG programvareløsninger rettet mot maritim sektor. Selskapets hovedprodukt er en løsning for IHM (inventory of hazardous materials) som følger fartøyet fra «vugge til grav» og som sikrer en god oversikt over hvilke farlige materialer som finnes i skipet når det skal hugges og resirkuleres. Selskapet har også utviklet ESG programvareløsninger relatert til rapportering av ESG dokumentasjon scope 1-3 i henhold til nye reguleringer som vil implementeres i årene som kommer. Skeie teknologi er investor i Metizoft gjennom vår deltakelse i investeringsselskapet Dovetail 3 AS.

Intellilift bygger sin virksomhet på overlegen ingeniørkunnskap, elektrifisering, automatisering og digital kompetanse med røtter fra "Drilling Bay" i Kristiansand. Spydspissen i selskapets produktportefølje er en løsning for automatisering av operasjoner om bord på borerigg, hvor man øker både effektivitet og sikkerhet. Intellilift's kompetanse og digitale løsninger anvendes også på tvers av Nekkar-gruppen.

Intellilift bygger sin virksomhet på overlegen ingeniørkunnskap, elektrifisering, automatisering og digital kompetanse med røtter fra "Drilling Bay" i Kristiansand. Spydspissen i selskapets produktportefølje er en løsning for automatisering av operasjoner om bord på borerigg, hvor man øker både effektivitet og sikkerhet. Intellilift's kompetanse og digitale løsninger anvendes også på tvers av Nekkar-gruppen.

Effera leverer digitale løsninger til tunnel- og anleggsbransjen gjennom ulike software og ioT løsninger. Selskapet er blant annet markedsledende innen sikkerhetsløsninger for tunnelbransjen, inkludert elektroniske mannskapslister, sporing av personell og maskiner etc. I tillegg leverer Effera digitale løsninger for overvåkning av maskinpark, maskinførerverifikasjon, vedlikeholds dokumentasjon samt datafangst fra anleggsmaskiner og annet utstyr

Effera leverer digitale løsninger til tunnel- og anleggsbransjen gjennom ulike software og ioT løsninger. Selskapet er blant annet markedsledende innen sikkerhetsløsninger for tunnelbransjen, inkludert elektroniske mannskapslister, sporing av personell og maskiner etc. I tillegg leverer Effera digitale løsninger for overvåkning av maskinpark, maskinførerverifikasjon, vedlikeholds dokumentasjon samt datafangst fra anleggsmaskiner og annet utstyr

Stimlines visjon er å transformere operasjoner innenfor brønnintervensjon og boring gjennom innovative programvareløsninger og produkter. Selskapets hovedprodukt kalles IDEX og er en integrert plattform for digital planlegging, utførelse og analyse av operasjoner innenfor nevnte områder. Med sin sterke domenekunnskap og digitale kompetanse bidrar Stimline til å drive boring og brønnoperasjoner mot en digital og automatisert fremtid.

Stimlines visjon er å transformere operasjoner innenfor brønnintervensjon og boring gjennom innovative programvareløsninger og produkter. Selskapets hovedprodukt kalles IDEX og er en integrert plattform for digital planlegging, utførelse og analyse av operasjoner innenfor nevnte områder. Med sin sterke domenekunnskap og digitale kompetanse bidrar Stimline til å drive boring og brønnoperasjoner mot en digital og automatisert fremtid.

Skagerak Capital er et ledende venturekapitalselskap som investerer i teknologiselskaper, med hovedfokus på SaaS og Deep Tech. Totalt har Skagerak Capital ca. 1,2 milliarder kroner under forvaltning, med 29 aktive investeringer. Til nå har det blitt reist seks fond, hvorav to er regionale, og Skeie Teknologi har bidratt med kapital i fire av dem.

Skagerak Capital er et ledende venturekapitalselskap som investerer i teknologiselskaper, med hovedfokus på SaaS og Deep Tech. Totalt har Skagerak Capital ca. 1,2 milliarder kroner under forvaltning, med 29 aktive investeringer. Til nå har det blitt reist seks fond, hvorav to er regionale, og Skeie Teknologi har bidratt med kapital i fire av dem.

Nekkar er et teknologikonsern med fokus på havbaserte næringer. Selskapets produkter og løsninger er i stor grad basert på verdensledende ingeniørkompetanse innenfor maritime og marine operasjoner kombinert med avanserte automasjons- og programvareløsninger.  Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren «Nkr».

Nekkar er et teknologikonsern med fokus på havbaserte næringer. Selskapets produkter og løsninger er i stor grad basert på verdensledende ingeniørkompetanse innenfor maritime og marine operasjoner kombinert med avanserte automasjons- og programvareløsninger.  Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren «Nkr».

Vissim er en programvareutvikler og totalleverandør av sensorer og infrastruktur for avanserte systemer for optimalisering innen maritim virksomhet.Selskapet hjelper kunder over hele verden med å planlegge, overvåke og optimere deres aktiviteter og ressurser knyttet til havvind, offshore energi, havner og kystområder. Dette muliggjør kostnadseffektive, sikre og miljømessig og økonomisk bærekraftige operasjoner. Ved å digitalisere kyst- og havområdet gir Vissim maritim bevissthet gjennom sanntidsdata og dataanalyse. Totalt sett gir dette en verdifull plattform for beslutningsstøtte som kan optimalisere logistikk for havvind, samt marine- og havnetrafikk.

Vissim er en programvareutvikler og totalleverandør av sensorer og infrastruktur for avanserte systemer for optimalisering innen maritim virksomhet.Selskapet hjelper kunder over hele verden med å planlegge, overvåke og optimere deres aktiviteter og ressurser knyttet til havvind, offshore energi, havner og kystområder. Dette muliggjør kostnadseffektive, sikre og miljømessig og økonomisk bærekraftige operasjoner. Ved å digitalisere kyst- og havområdet gir Vissim maritim bevissthet gjennom sanntidsdata og dataanalyse. Totalt sett gir dette en verdifull plattform for beslutningsstøtte som kan optimalisere logistikk for havvind, samt marine- og havnetrafikk.

Kontaktskjema

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nøkkeltall
Teknologi

8
Portefølje selskaper
372
Ansatte i porteføljen
1MRD
Omsetning 2023
Denne siden etterlater kun nødvendige informasjonskapsler i nettleseren din.