Energieffektivitet på Amalienborg Brygge

Denne måneden installerte vi solceller på taket på Amalienborg Brygge 2. Dette bidrar til å øke byggets energieffektivitet og redusere energikostnader.


Boligprosjektet vårt på  Amalienborg Brygge skal BREEAM-sertifiseres med nivået "Very Good", der energieffektivitet står høyt på agendaen. Denne sertifiseringen er viktig for oss og viser vårt engasjement for å utvikle bærekraftige og miljøvennlige prosjekter.


Solceller og Energiproduksjon
Et av hovedtiltakene i oppgraderingen av Amalienborg Brygge 2 er installasjonen av solceller, som er beregnet til å produsere omtrent 47.000 kWh per år. Denne energien vil dekke behovet for byggets fellesanlegg og elbillading i parkeringskjelleren. Eventuell overskuddsproduksjon vil, i tråd med nye forskrifter, komme leilighetene til gode ved å redusere kostnadene knyttet til nettleie og avgifter for egenprodusert strøm

Solceller installert på bygg E

Energimerking og Effektivitet
Basert på våre foreløpige beregninger, forventes Amalienborg Brygge 2 å oppnå energimerke A etter oppgraderingen med solceller. Selv om dette ennå ikke er bekreftet i den endelige energirapporten, viser våre analyser at prosjektet vil ha en reduksjon i levert energi på 36% sammenlignet med forskriftskravet i TEK17, som tilsvarer energimerke C. Sammenlignet med leiligheter bygget i 2010, vil reduksjonen være minimum 42%

.

Amalienborg Brygge 1
Vårt tidligere prosjekt, Amalienborg Brygge 1 som stod ferdig i mai 2022, har allerede vist imponerende resultater. I sitt første driftsår oppnådde prosjektet en forbedring på 34,6% i forhold til TEK17-kravet, med et energiforbruk på 83,5 kWh per kvadratmeter, som også faller innenfor grensene for energimerke A.


Disse resultatene viser vårt engasjement for å levere bygg med høy energieffektivitet og lav miljøpåvirkning. Vi har stort fokus på å jobbe målrettet for å implementere innovative løsninger som både reduserer energiforbruket og fremmer bærekraftig utvikling.

Denne siden etterlater kun nødvendige informasjonskapsler i nettleseren din.