Skeie kapital investerer primært i noterte aksjer og obligasjoner, aksjefond, hedgefond og rentepapirer. Vi investerer nasjonalt og globalt under relativt brede rammer.

Selskapet har eksterne mandater for renteforvaltning, hedgefond og globale aksjer, samt en egen forvaltet aksje og high-yield obligasjonsportefølje med nordisk fokus. Skeie kapitals mål er å oppnå best mulig risikojustert avkastning med en moderat risikoprofil. Forvaltningsteamet har en fundamental verdibasert forvaltningsfilosofi med langsiktig perspektiv, og har 15-20 kjerneinvesteringer i egen forvaltet aksjeportefølje.

Denne siden etterlater kun nødvendige informasjonskapsler i nettleseren din.