Lumber bygg 4

Lumber 4 viser at det er mulig å konstruere konkurransedyktige trebygninger sammenlignet med betong- og stålstrukturer av samme tekniske standard

Beskrivelse

Lumber bygg 4 er et nærings- og kontorbygg i seks etasjer. En inntrukken første etasje utgjør nærings etasjen og de fem etasjene over er rene kontor etasjer.

Bygget er bygget som en trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Oslotre har hatt rollen som arkitekt, interiørarkitekt og RIBtre på prosjektet.

Kontekst

Lumber tomten har en historisk tilknytning til treindustrien gjennom tømmerdrift og produksjon av kryssfiner, og det oppleves naturlig å nettopp her planlegge for et moderne industrielt trebygg, tilpasset det 21århundre

Det er i prosjektet lagt vekt på en sirkulær og bærekraftig materialbruk, en stor fleksibilitet i planløsninger, og materialvalg er gjort med tanke på ombrukbarhet.

Trekonstruksjon

Bygget er bygget som en trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Dekkene er en samvirkekonstruksjon av massivtre og betong. Dette gir en slank og effektiv etasjeskiller som kan spenne langt, samtidig som den håndterer brann og akustikk.


Førsteetasjen er inntrukket og søylene i hjørnene skrådd for å ikke treffe underliggende vannledning og legge til rette for en bedre kjøreadkomst rundt bygget.


Bygget drar nytte av eksisterende kommunikasjonskjerne fra tilstøtende byggetrinn for avstivning og adkomst til kontoretasjene. Mellom tredje og fjerde etasje er det åpnet opp for et atrium med interntrapp i massivtre.

Effektiv byggeprosess

Prefabrikkerte bygningselementer i limtre og massivtre gir en effektiv byggeplass. Byggeplassen som arbeidsplass blir ren og stille med mindre støv og støy sammenlignet med tradisjonelle byggeplasser.


Bygget er bygget på rekordtid. Konstruksjonen ble reist med én etasje i uken. Detaljprosjektering og oppføring av bygget tok samlet kun 12 måneder.


Fasadeelementer

Fasadeelementene består av grønnmalt brannimpregnert trepanel montert på buede lekter. Lektene ble skåret til på fabrikk og elementene ble montert i et telt ved siden av bygget. Ved hjelp av to lifter ble bygget kledd i løpet av en uke.

Fasade

De buede fasadeelementene gir et levende skyggespill i fasaden. Over hvert element er det et rett vannbrett som kaster en buet skygge på panelet.

Malingen vil forvitre over tid og etterlate en ferdig grånet trefasade. Vannbrettet over elementene også til å gi forvitringen en buet form.

Tre ute

Førsteetasjen er malt med lys grønnfarge og søylene har trehvit behandling.

Til siden for bygget langs den lysgrønne fasaden er det plantet tre furutrær som en del av grepet utendørs.

Furutreet er et allergivennlig stedsspesifikt tre og gir et hint om trebruken i bygget.

Tre inne

Det er lagt opp til en så utstrakt bruk av eksponert trevirke i interiøret som mulig. Treverket oppleves som varmende om vinteren og avkjølende om sommeren.


Bruk av tre i kontorlokaler har en stressreduserende effekt og bidrar til et bedre konsentrasjonsfokus og mindre sykefravær.

Interiør

Alle bærende konstruksjoner er eksponert
og yttervegger er kledd med hvitpigmentert granpanel. Himlinger er i stor grad eksponert. Dette er med på å gi et pustende bygg med godt inneklima og en lun og varm karakter.


Det brukes treullitthimling i føringsveier og på møterom. Synlige føringer er malt i lys beige farge. De store gulv til tak vinduene åpner seg opp mot utsikten og gir gode lysforhold.

Atrium

Mellom tredje og fjerde etasje er det åpnet opp et atrium. Trappen som forbinder de to etasjene har bærende vanger i massivtre. Øvre del av trappen ligger an mot en limtrebjelke og nedre del henger i stag.


På denne måten vil ikke vibrasjonene fra trappen forplante seg ned til etasjen under.

Dette opphenget gir trappen et svevende uttrykk da den ikke berører gulvet.

Biogent karbon

Alt trevirket i bygget binder store mengder karbon i hele byggets levetid og også senere så lenge trevirket ombrukes. I prosjektet
ble det brukt 877m3 trevirke som tilsammen binder karbon tilsvarende 702 tonn CO2.

Prosjektfakta

Prosjektets navn Lumber 4 Adresse Lumberveien 27 Ferdigstilt 2023

Oppdragsgiver Lumber Teknopark AS Entreprenør VEF entreprenør AS Arkitekt Oslotre AS

Foto Kyrre Sundal / Oslotre AS

Brutto areal 4065 kvm (Eks. eksisterende kjerne), 4530 kvm (inkl. fellesareal i eksisterende kjerne)

Entreprisekostnad 74,5 mill. NOK ekskl. Mva, eks. grunn/kjerne

Beregnet energiforbruk 92,4kWh/kvm BTA pr. år Kvm BTA pr. ansatt 17 kvm

Materialbruk Bæresystemet er en trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Dekkene er en samvirkekonstruksjon i mas- sivtre og betong. All isolasjon er av trefiber. Kledning er av brannimpregnert malmfuru

Energikilder Fjernvarme og elektrisitet. Solceller dekker takkonstruksjonen

Ventilasjon Mekanisk ventilasjonsanlegg utstyrt med vannbårent varmebatteri

Entrepriseform Samspillsentreprise Miljøklassifisering Breeam Very Good – Energimerke A på kontordel, B på næring

Andre kommentarer Lumber 4 er bygget som et kostnadseffektivt trebygg, hvor råbygget spiller en viktig rolle som ferdig synlige overflater. Samspill har vært nøkkelen i prosjektet, som har ført til at bygget kunne prosjekteres og bygges på kun 12 måneder

Involverte i prosjektet

VEF Entreprenør, Mur i Sør, Reptad Anlegg, Vågen og Hnsen, Norlock, AS Bårdsen Smie og mek. verksted, Bravida, Moi Rør, Ventec, Systemco, Taktekking Sør, Aurebekk Montasje, Mestermal, Bo Andren, Strai Kjøkken, Firesafe, Splitkon, Optimera, Windsor, NL Design, TK Elevator.

Oslotre, Multiconcult, Sweco, Rivco, Vianova, Bravida.Denne siden etterlater kun nødvendige informasjonskapsler i nettleseren din.